top of page

o hasičích ze Židenic

První zmínka o hasičském sboru pochází z roku 1892. Založení sboru se tedy datuje ještě do dob Rakousko-Uherského císařství. Od té doby si náš sbor prošel značným vývojem, a to jak po stránce personální, tak po stránce technické. Původní ruční stříkačku typu Smejkal postupně nahradila Tatra 148 a nakonec (v r. 2004) moderní cisternová automobilová stříkačka MAN a (v r. 2005) dopravní automobil NISSAN.

o naší jednotce

Naše jednotka má v současné době 16 aktivních členů, kteří se ve svém volném čase vzdělávají a připravují na to, aby mohli pomoci tam, kde je zrovna třeba.

Ročně vyjedeme k přibližně 60 událostem (tj. v průměru cca 1x týdně), absolvujeme několik výcviků a školení, a zajišťujeme také několik akcí pro veřejnost (např. pálení čarodejnic).

338818375_902853501038037_1124248165357743293_n.jpg
349717209_578252437820729_2561132873861677392_n.jpg

o našem sboru

Náš sbor má v současné době 28 členů, kteří se ve svém volném čase věnují preventivně-výchovné činnosti. Z našich aktivit můžeme jmenovat akci pro  dětské pacienty Dětské nemocnice (Fakultní nemocnice Brno) ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Motýlek, z. s.

zocelení tornádem i požárem v Hřensku

Naše jednotka má celorepublikovou působnost na tzv. "odřady". To znamená, že vyjíždíme pomáhat k těm nejzávažnějším událostem i mimo náš kraj.

V roce 2021 jsme tak pomáhali odklízet následky po tornádu na jihu Moravy...

IMG_2477.jpg
IMG_6519.jpg
395371479_7150124121664712_4704968375258420015_n.jpg
367351483_875427320587278_4157440040719055387_n.jpg
394739619_304342675795709_34825128202926

... v roce 2022 jsme pro změnu zasahovali u požáru v Českém Švýcarsku.

Smyslem "odřadů" je poskytnout pomoc tam, kde je jí nejvíce třeba, ale současně zachovat potřebné pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Proto občas vyjedeme opravdu daleko.

kam vyjíždíme?

I. stupeň poplachu (červená): vyjíždíme vždy (mimo dopravních nehod)

II. stupeň poplachu (žlutá): vyjíždíme při větších mimořádných událostech

III. stupeň poplachu (zelená): vyjíždíme při velmi závažných či rozsáhlých mimořádných událostech,

zvláštní stupeň poplachu: vyjíždíme na nejzávažnější události s celorepublikovou působností (např. tornádo, Hřensko, ...)

(skoro) JAKO PROFESIONÁLNÍ HASIČI

Noční pohotovosti a výjezdy do 2 minut?

Dle svých aktuálních časových možností držíme 2-3x týdně pohotovost na stanici. Operační středisko potom ví, že určitě vyjedeme, a počítá s tím, že stihneme vyjet do 2 minut - jako profesionální hasiči.

V mezičase se školíme, věnujeme údržbě techniky a zbrojnice či stmelování kolektivu hraním nohejbalu a dalších her.

bottom of page